Sprat Broj Stanova Link
Sprat 1 12 Pregled stanova
Sprat 2 12 Pregled stanova
Sprat 3 12 Pregled stanova
Sprat 4 12 Pregled stanova
Sprat 5 12 Pregled stanova
Sprat 6 12 Pregled stanova
Sprat 7 12 Pregled stanova
Sprat 8 12 Pregled stanova
Sprat 9 12 Pregled stanova

Galerija slika stanova
Lamele D

Idejna rješenja stanova i budućih fasada Lamele D