Sprat Broj Stanova Link
Sprat 1 9 Pregled stanova
Sprat 2 9 Pregled stanova
Sprat 3 8 Pregled stanova
Sprat 4 8 Pregled stanova
Sprat 5 8 Pregled stanova
Sprat 6 8 Pregled stanova
Sprat 7 8 Pregled stanova
Sprat 8 8 Pregled stanova
Sprat 9 8 Pregled stanova

Galerija slika stanova
Lamele C

Idejna rješenja stanova i budućih fasada Lamele C