Podzemne garaže
na dvije etaže i
prostorije za ostavu

Podzemna površina objekta pokriva 6470 metara kvadratnih za svaki od dva sprata, što ukupno čini 12940 kvadratnih metara podzemne površine. Lamela “A” naselja “Park” u podzemnim garažama raspolaže sa oko 300 parking mjesta, a nadzemno sa oko 110.

Podzemna garaža

Etaža -1
Preuzmi tlocrt etaže

Podzemna garaža

Etaža -2
Preuzmi tlocrt etaže

Podzemna garaža

Etaža -2
Preuzmi tlocrt etaže